Perrakis, P. (1999) “Spiritual Oppression in Frankenstein”, The Journal of Bahá’í Studies. Ottawa, Ontario, Canada, 9(4). doi: 10.31581/jbs-9.4.2(1999).